Hemtjänst på DINA villkor

Mångkulturell hemtjänst

Mångkulturell hemtjänst har funnits sedan 2006. Vi erbjuder hemtjänst åt vuxna, äldre och funktionshindrade människor. Vår filosofi är att alla har samma värde och rätt till lika service och omsorg.

Vi strävar alltid efter att alla skall känna sig respekterade, nöjda och trygga. Alla som väljer oss som hemtjänst utförare, får alltid vara delaktiga över utförandet av dina beviljade insatser.

Här finns vi

Sundbyberg stad

Solna stad

Att ansöka om hemtjänst

01.

Kontakta kommunen som du är folkbokförd i, sedan ansöker du om hemtjänst (via blankett).

02.

Du kommer sedan få möjlighet att få träffa en biståndshandläggare, du får då möjlighet att berätta om vilken hjälp och stöd du är i behov av. Biståndshandläggaren utreder ditt behov av hjälp och stöd du är berättigad och fattar därefter ett beslut. Du får sedan en kopia av beslutet hemskickad.

03.

Nu kan du välja vilken hemtjänst utförare du önskar, (detta är fritt val). Du kan välja kommunal hemtjänst eller privat hemtjänst utförare. Meddela din biståndshandläggare vilken utförare du valt. Sedan skickas ditt beslut till vald hemtjänst utförare.

04.

Hemtjänst utförare tar kontakt med dig när beslutet är skickat till vald utförare, planering av utformning av tid och dag görs i samråd tillsammans med dig som kund.

Kontakta oss

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande